شما در اینجا هستید: خانه ها > خانه ورزش > کانون ورزش های بومی و محلی

Enter Title

 

«تقاضانامه تاسیس کانون‌ محلی»

به: ...........................................................

سلام علیکم

با احترام، امضاء کنندگان ذیل قصد داریم کانون را با نام‌ها و اهداف پیشنهادی زیر تاسیس نماییم، خواهشمند است نظریه خود را اعلام نمایید.

الف: نام‌های پیشنهادی:

اولویت اول: ........................کانون ورزش های بومی و محلی.......................... اولویت دوم: .....کانون نو آوران........................ اولویت سوم:....................کانون فکری محله.........

الف: اهداف (خلاصه اهداف):

1).....ایجاد زمینه مناسب در مشارکت شهروندان محله در فعالیت های ورزشی................................................................................................... 2)...سازماندهی مدیریت اماکن و فضاهای ورزشی در مقیاس محله خزانه.................................................................................................

3)...شناسایی و تقویت پتانسیل های ورزشی.........................................................................................................................................

ب: نام و امضای هیات موسس:

ردیف

نام خانوادگی

نام

کد ملی

تاریخ تولد

میزان تحصیلات

وضعیت تاهل

منطقه

محله

نشانی منزل و شماره تماس

محل امضاء

روز

ماه

سال

مجرد

متاهل

1

محمدی

مرتضی

0077640319

27

9

63

لیسانس

*

 

16

خزانه

فلکه 4کدعاوی پ12

ک

2

دستجردی

سهراب

007425418

12

11

65

لیسانس

*

 

16

"

فلکه 4ک دعاوی پ12                                                             ئئئ چ

 

3

موسوی

سید عرفان

2377856398

20

1

44

لیسانس

 

*

16

"

فلکه1ک قاسمی پ81                                                                 11  

 

4

شاه حسینی

هادی

4131676907

1

2

51

لیسانس

*

 

16

"

فلکه 4ک سازنده پ 12

 

5

راه جو خواجه

کریم

2249872000

22

8

53

دیپلم

 

*

16

"

فلکه 2ک تقوی پ17

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمناً جناب آقای/ سرکار خانم  .............................................................. بعنوان نماینده تام‌الاختیار هیات موسس برای انجام امور مربوطه معرفی می‌گردند.

Add Content...

کانون ورزش های بومی و محلی