شما در اینجا هستید: خانه ها > خانه علم و زندگی > لینک تقویم آموزش رایگان علم و زندگی

لینک تقویم برنامه های رایگان علم زندگی

کلاس آشنایی با 137 92/11/10

کلاس آموزش محیط زیست 92/11/12

آشنایی با کپسول های آتش نشانی 92/11/16

تقویم علم و زندگی

برنامه های ماهانه

آموزش خدمات شهروندی – مقررات عبور و مرور و ترافیکی

8/11/92 ساعت 10 الی 12

حقوق و تکالیف شهروندی

15/11/92 ساعت 10الی 12

آموزش روش زیبا سازی نما و حیاط ساختمان با گل و گیاه

22/11/92 ساعت 10 الی 12

خدمات شهری – آموزش تفکیک زباله و باز یافت 8/11/92

حقوق و مسئولیت شهروندی-حقوق و تکالیف شهروندی 13/11/92

آشنایی با سامانه 137 و موارد فوریتهای شهری 15/11/92