شما در اینجا هستید: شناسنامه محله > تاریخچه ساب پرتابل

Enter Title


ويژگي هاي بصري پرتال محله خزانه

هدف از ايجاد پرتال محله باغ آذری ، اين است كه كاربران اينترنت بتوانند از طريق يك مدخل مدرن و ساخت يافته به تمامي اطلاعات و خدمات قابل ارائه دسترسي پيدا كنند. همچنين از ديگر اهداف ايجاد پرتال مي توان به كاهش زمان و هزينه ارائه خدمات، كاهش رفت و آمدهاي شهري و ترافيك، بهبود روابط شهرداري و شهروندان، دريافت باز خورد شهروندان از خدمات شهرداري، تقويت و بهينه سازي سيستم هاي كنترل و نظارت، ارائه اطلاعات و خدمات مطلوب به شهروندان در هر زمان و مكان، عدم ايجاد ازدحام در بخش هاي مختلف اداری  و كاهش مراجعات حضوري، كمك  در خدمت رساني مطلوب به شهروندان با اطلاع از نياز مندي ها و دسترسي به همه خدمات و اطلاعات شهري و شهرداري از طريق درگاه الكترونيكي اشاره نمود.

 

تعامل با شهروندان

همچنين در بخش هاي جانبي پرتال محله باغ آذری ، بخش هايي چون، معرفي محله ، ،خبر رسانی از رویدادها و عملکرد محله باغ آذری و پيوندهاي مرتبط و لينك هاي ارتباط با قسمت هاي مختلف شهرداري و سایر ارگانها  براي شهروندان وجود دارد.

.