شما در اینجا هستید: خانه ها > خانه سلامت

BizModules - UltraPhotoGallery

خانه سلامت

به گزارش روابط عمومی مدیر محله خانه ی سلامت در آذر ماه سال 92 اقدام به اندازه گیری رایگان فشار خون و قند خون سالمندان نمود.