شما در اینجا هستید: محله من > سرای محله > لیست شورایاری سرای محله

Enter Title

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

دبیر شورا یاری

محمد بابائی

 

1

جانشین

مهوش صابری

 

2

منشی

حجت اله مقصودی

 

3

عضو اصلی شورایاری

عبدالرحمان آقایی

4

عضو اصلی شورایاری

محمد امیر احمدی

5

عضو اصلی شورایاری

غفور قلی زاده

6

عضو اصلی شورایاری

زید اله مراد خانی

7

عضو علی البدل شورایاری

سید جواد موسوی

8