شما در اینجا هستید: محله من > سرای محله > لیست هیات امنا سرای محله خزانه

Enter Title

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

دبیر شورا یاری و هیات امنا

محمد بابائی

 

1

جانشین

مهوش صابری

 

2

منشی

حجت اله مقصودی

 

3

عضو اصلی شورایاری

عبدالرحمان آقایی

4

عضو اصلی شورایاری

محمد امیر احمدی

5

عضو اصلی شورایاری

غفور قلی زاده

6

عضو اصلی شورایاری

زید اله مراد خانی

7

نماینده نیروی انتظامی

احمد صالحی

 

8

معتمد محله

عباس علی کامرانیان

 

9

نماینده شهرداری

مهران توانایی پور

 

10

نماینده امور مساجد

محمد آدینه

 

11

نماینده کارگروه

مهدی نصرالهی

 

12

نماینده کارگروه

لیلا فرجی

 

13

بازرس

اسماعیل قاسم پور

 

14

مدیر محله

هادی شاه حسینی

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add Content...